BIRCOinternationaal | Grensoverschrijdend beheer

Internationaal geschoolde medewerkers

De BIRCO experts in de buitendienst staan u vanaf het begin van een bouwproject ter zijde. Bij de planning, de probleemoplossing, het concrete bestek en de uitvoering. Met jarenlange ervaring en geschoold in de nieuwste industriële ontwikkelingen. In heel Europa.

Daarbij zijn ze het gewend over de grenzen te werken. Vertrouwd met de talen en de landspecifieke bestemmingen in Frankrijk, Engeland, Nederland, Italië en de Duitstalige Alpenlanden opent u grenzen voor een Europees projectmanagement.

Partners in heel Europa

BIRCO werkt met verschillende partners in heel Europa samen. Logistiek, bouwbepalingen en afspraken, ook over land- en taalgrenzen heen, laten zich snel en onbureaucratisch oplossen.

Ook in de BIRCO-centrale in Baden-Baden vindt u meertalige medewerkers, die uw aanvragen direct beantwoorden kunnen.

  • Internationaal geschoolde medewerkers
  • Landspecifieke knowhow
  • Partner in Europa
  • Europees projectbeheer